• NamnBruno Liljefors
  • Könman
  • Nationalitet/ Levnadsårsvensk, Född 1860, Död 1939
Biografi[2001-09-13] uppgifter om hustru hämtade från Svenskt konstnärslexikon [kaw]

[2002-04-16] Målare. Liljefors, som var född i Uppsala, inskrevs 1879 som elev vid Konstakademiens principskola. År 1882 lämnade han akademin och for över Danmark till Düsseldorf, där han besökte djurmålaren C.F. Deiker. På hemfärden vistades han bl.a. i målarkolonin i Grez-sur-Loing. Liksom majoriteten av generationskamraterna delade Liljefors opponentrörelsens idéer. Åren 1888-89 undervisade han vid Valands konstskola i Göteborg. Han bodde 1905-17 i Ytterjärna i Södermanland och från 1917 i Österby i Uppland; 1908 inköpte han Bullerö i uppländska skärgården.

Som djurmålare kom Liljefors att göra en nyskapande insats av internationell räckvidd. Under 1880-talet fulländade han ett dagsljusmåleri efter naturalismens principer, med tät täckande färg och motiven gärna sedda på nära distans, delvis under inspiration från japansk konst. Utmärkande är ett påfallande intresse för dramatiska situationer, den kamp för tillvaron som Darwin aktualiserat, ett intresse som hos Liljefors också bottnade i personliga erfarenheter. Mot slutet av 80-talet utförde Liljefors landskapsfonder för ett naturhistoriskt diorama i Uppsala, planerat av konservatorn Gustaf Kolthoff, ett samarbete som 1893 också avsatte Biologiska museet i Stockholm. Han fångades vid denna tid alltmer av landskapets stämningsvärden och kom till en helhetssyn som förenar djuren med deras biotoper. En teknisk frigörelse i riktning mot upplöst penselskrift förstärkte hans väg in i vad som kunde kallas den ekologiska syntesens bildvärld, en förening av jägarens och naturforskarens krav på kunskaper och ett personligt sätt att tillgodogöra sig tidsströmningar som symbolism och syntetism. Med utpräglad blick för rörelser och beteenden tolkas de vilda djurens liv i tecknet av vad den biologiska vetenskapen kallade "den skyddande likheten". Med undantag för vissa expressionistiska tendenser under 1910-talet förblev Liljefors denna inriktning trogen till slutet av sitt liv. Han utförde även ett antal skulpturer. Bland hans publikationer kan nämnas memoarvolymen Det vildas rike (1934). Representativa samlingar av hans konst finns i Nationalmuseum, Göteborgs konstmuseum, Thielska galleriet och Uppsala universitet.
Bror till Ruben Liljefors, far till Lindorm Liljefors, farfar till Anders Liljefors. Källa: NE [EHG]
Föremål
    •  
    • Resultat 624