https://nationalmuseumse.iiifhosting.com/iiif/6f713c34cd4fdfe76d7a4d11cb8685e2eacd7b7004235952f21f1cb0d70264fc/
Shield
 • TitleShield
 • Technique/ MaterialSteele, etching
 • DimensionsDimensions: (h x diam x diam) 52 cm
 • Artist/Maker Utförd av: Bernhard Beskow, Swedish, born 1837-04-04, dead 1910-12-31
  Design: Sofia Gisberg, Swedish, born 1854, dead 1926
 • CategoryApplied art and design, Metal
 • ClassificationShield
 • Inventory No.NMK 11/1883
 • AcquisitionDonated 1883 by Bernhard Beskow, Jönköping
 • Description
  Artist/Maker
  Images and media

  Beskrivning i inventariet från 1883:
  Sköld af etsadt stål, cirkelrund; i midten riksvapnet med Vasavapnet i hjertskölden; öfver detsamma rygtets genie samt G.A.R.S.
  Kring brädden sju medaljonger, hvari monogram: A.O: (Axel Oxenstierna), I.B. (Johan Banér) C.G.V. (Carl Gustaf wrangel), N.B. (Nils Brahe), Å.T. (Åke Tott), L.T. (Lennart Torstensson), G.H. (Gustaf Horn) samt mellan dem heraldiska emblem och ornament i blå anlöpning på guldgrund.

  Gåfva av ståletsaren B. Beskow i Jönköping, hvilken utfört skölden, efter af fröken S. Gisberg komponerad ritning med ledning af motiv från Gustav II Adolfs rustning i K. Lifrustkammaren [slut]