• NamnCarl Fredrik Adelcrantz
  • Verksamhet/Titelfriherre
  • Nationalitet/ Levnadsårsvensk, Född 1716, Död 1796
Föremål
Voljär vid Kina slott, Drottningholm. Fasad och plan
Roslins receptionsstycke för Svenska Konstakademien
Operahuset i Stockholm , fasadritning
Skara domkyrkas reparation
Tre små hängtorn
Utkast till predikstol
Utkast till predikstol
Adolf Fredriks kyrka i Stockholm, portal
Ritning till katafalk
Kina slott, Drottningholm. Huvudfasad
Kina slott, Drottningholm. Plan med tillfällig teaterscen bakom slottet
Projekt till teaterproscenium med Gustav III:s namnchiffer över scenöppningen
Projekt till teaterproscenium
Projekt till scenöppning för teater
Projekt till teaterproscenium
Skiss till teaterscenografi för föreställning vid Kina slott. Även en detaljskiss med palm i kruka
Treillage-paviljong. Halverad fasad-plan
Kina slott, Drottningholm. Plan av ena flygeln med paviljong
Orangeri på Drottningholm. Plan, tvärsektion och två alternativ till fasad
Tvåvåningshus. Fasad
Fasadritningar, möjligen till kapell
Förslag till torn för Mariestads kyrka. Fasad och plan
Drottningholms slottsteater. Plan
Drottningholms slottsteater. Fasaden åt väster
Drottningholms slottsteater. Tvärsektion mot scenen och plandetalj av salongen
    •  
    • Resultat 28