• NameIda Matton
  • Activity/Titlesculptor
  • Sexfemale
  • Variant namesfullständigt namn: Ida Elisabeth Matton
  • Nationality/DatesSwedish, born 1863, dead 1940
  • PlacesPlace of birth: Gävle, Sweden
    Place of death: Gävle, Sweden
BiographyIda Matton föddes i Gävle 1863. Familjen drev en läderfabrik och var tongivande i stadens affärs- och societetsliv. Det fanns därmed ekonomiska förutsättningar för att utbilda sig och Matton flyttade tidigt till Stockholm för att bli slöjdlärare. Hon studerade först vid Wallinska skolan och fortsatte därefter på Tekniska skolan 1882-86, för att bli skulptör, eller ”skulptris” som den dåtida benämningen löd för kvinnliga bildhuggare. Det sena 1800-talet var en guldålder för skulpturkonsten. Efterfrågan på skulptur ökade kraftigt, vilket bland annat berodde på uppkomsten av en ny konstmarknad och de framväxande städernas behov av offentlig utsmyckning på gator och torg. Det var inte längre bara stora mäns minne som skulle äras med statyer. Den växande borgarklassen ville också pryda sina hem med skulpturer och konsthantverk. Samtidigt blev det inom konstvärlden allt vanligare med kvinnliga konstnärer, så även i Sverige, och många av dessa kvinnor utbildade sig just till skulptörer.

I likhet med sina målande medsystrar reste flera svenska ”skulptriser” till kontinenten för att fördjupa studierna, framför allt i Paris. Så gjorde även Matton, blott tjugofyra år gammal. Hon var en av många skandinaver som studerade vid Académie Colarossi, där också kvinnor hade möjlighet att teckna efter nakenmodell, en grundsten i den konstnärliga utbildningen. Matton skrev snart till sin bror i Sverige: ”Nu må du tro att arbetet är i full gång och den som njuter det är jag. Om Du visste hur mycket jag redan hunnit lära mig. För var gång jag tänker på gamla Tekniska så grämer det mig…”. I Paris kom hon och hennes skulptörkollegor i kontakt med ett nytt, friare formspråk och de hade möjlighet att praktisera i yrket på ett sätt de inte hade haft i Sverige. De hade också möjlighet att ställa ut sina arbeten. Redan året efter sin ankomst debuterade Matton på Salongen i Paris, och hennes skulpturer kom att prisas på denna årliga utställning.

Matton skulle, liksom många av hennes kollegor, komma att stanna nästan hela sitt liv i Paris. Hon var mycket engagerad i att förbättra kvinnliga konstnärers möjligheter till att ställa ut och verka på samma villkor som de manliga yrkeskamraterna. Matton hade också ett omfattande nätverk av nära, kvinnliga vänner. Hemma i Sverige hade hon däremot svårt att slå igenom och få ett konstnärligt erkännande. Detta var kanske beroende på att hennes verk kännetecknas av ett slags akademisk salongsstil, som inte passade tidens nya strömningar. [Källa: NM]

---

Ida Matton studerade vid Tekniska skolan 1882-1886 i Stockholm, samt i Paris 1887. Verksam mestadels i Paris och debuterade vid Parissalongen 1888. 1890 gjorde hon succé med skulpturen Bébé, senare utställd i Chicago 1892. Hon var i Sverige under första och andra världskrigen och gjorde då bland annat gravmonument, idrottspriser och plaketter.

Under vistelsen i Paris fick hon beställningar från Sverige, såsom Gustav Vasa-statyn, som avtäcktes 1924 i Kvarnparken, Gävle, och är gravmonument för familjerna Matton, Själander, Brodin och Westergren, men även en byst av Karolina Själander i Rådhusesplanaden och en byst i Katolska kyrkan av dess första präst, Giovanno Carlo Moro.

Förutom skulpturer ställde hon ut landskapsmålningar från Lappland, exempelvis på Kvinnornas salong 1927. En hedersutställning arrangerades 1930 i Paris med 30 arbeten. Skulpturen Loke, som 1905 höggs i marmor och ställdes ut på Parissalongen 1909, göts 1936 i brons, och en av skulpturerna placerades på Stockholms stadshus gård. En annan donerade brodern Emil på hennes 75-årsdag 1938 till blivande Gävle museum Länsmuséet, som 1963 ordnade en minnesutställning över henne med cirka 60 arbeten. Hon fick flera utmärkelser i Frankrike och Italien och Litteris et artibus 1927. [Källa: konstlexikonett Amanda]
Work