• NamnF. Sneier
  • Nationalitet/ LevnadsårVerksam under första hälften av 1800-talet
Föremål