• NamnOst
  • Nationalitet/ LevnadsårVerksam ca 1800
Föremål