• NamnJohan Wilhelm Palmstruch
  • Verksamhet/Titelarméofficer
  • Könman
  • Nationalitet/ Levnadsårsvensk, Född 1770, Död 1811
Biografi[NE/2001-11-09] Tecknare och gravör, sonsons sonson till en bror till Johan P. P. är framför allt känd genom sina illustrationer till "Svensk botanik", som utkom 1802-09 med text av Conrad Quensel och Olof Swartz, och senare även "Svensk zoologi", varav dock endast två delar utkom (1806-09). [EHg]
Föremål