• NamnSven Jonson
  • Verksamhet/Titelmålare
  • Könman
  • Nationalitet/ Levnadsårsvensk, Född 1902, död 1981
BiografiSven Jonson var medlem av Halmstadgruppen. Kring 1930 utförde Jonson plangeometriska och puristiska målningar, t.ex. Svarta figurer (1931). Vid 1930-talets mitt utvecklade han vidare sin romantiska surrealism med klassiska arkitekturfragment och ett kosmiskt perspektiv. På 1940-talet skapade han i sina katedralmålningar en syntes av postkubism och surrealism. [Källa: NE]
Föremål