• NamnRichard Bergh
  • Verksamhet/Titelöverintendent
  • Könman
  • Nationalitet/ Levnadsårsvensk, Född 1858, Död 1919
BiografiRichard Bergh
Medlem av Konstnärsförbundet (bildat 1886 av unga målare som opponerade sig mot Konstakademiens undervisning). Han kom att undervisa i förbundets egen skola.
Studerade vid Akademien och i Paris och representerade det nationalromantiska stämningsmåleriet.
Hans mest kända verk är "Nordisk sommarkväll" samt porträtten av Strindberg och Fröding.
År 1915 blev han chef för Nationalmuseum och senare för dess ombyggnad.
Föremål
    •  
    • Resultat 81