• NamnUno Troili
  • Verksamhet/Titelprofessor
  • Könman
  • Namnvarianterfullständigt namn: Gustaf Uno Troili
  • Nationalitet/ Levnadsårsvensk, Född 1815, Död 1875
Biografi[2002-05-10] Konstnär. Ursprungligen officer studerade Troili på 1840-talet för Olof Södermark och följde 1845 denne till Rom, där han stannade till 1849. Åren 1857-58 studerade han för Thomas Couture i Paris. Med sina psykologiskt djuplodande ämbetsmanna- och aristokratporträtt var Troili den främste svenske porträttmålaren i sin generation. Han framträdde också som komponist av sånger och pianostycken. Systerson till Erik Gustaf Geijer. Källa: NE [EHG]
Föremål
    •  
    • Resultat 70