• NamnHoratius de Hooch
  • Verksamhet/Titelmålare
  • Könman
  • Namnvarianterstavningsvariant: Horatius de Hoogh
  • Nationalitet/ Levnadsårholländsk, Verksam från 1652, Till 1686
  • PlatserVerksamhetsort: Utrecht, Nederländerna
    Verksamhetsort: Holland [historisk region], _Region
BiografiEnligt RKD finns signerade verk från perioden 1652 – 1686 (årtalet i signaturen på NM 468 har tidigare lästs som 1692, men ska vara 1652).
Föremål