• NamnCarlo Landberg
  • Verksamhet/Titeldoktor
  • Könman
  • Nationalitet/ Levnadsårsvensk, Född 1848, Död 1924
Biografi[2001-11-20]
Orientalist. Efter studier i Paris gjorde han resor i Främre Orienten (under en tid tillsammans med Heidenstam). Han erhöll doktorsgrad i Leipzig 1883, blev adlad till italiensk greve 1884 och tjänstgjorde som svensk-norsk generalkonsul i Alexandria 1888-93. Hans viktigaste vetenskapliga arbeten behandlar nyarabiska. Källa: NE. [jml]
Föremål