• NamnFöreningen för Grafisk Konst, Stockholm, Sverige
Föremål