• NamnErnestine von Grisheim
  • Verksamhet/Titelöverhovmästarinna, målare
  • Könkvinna
  • Nationalitet/ Levnadsårsvensk, Född 1707, Död 1767
BiografiErnestine von Grisheim, överhovmästarinna, gift 1752 med riksrådet friherre Gustav Palmfelt
Föremål