• NamnDaniel af Thunberg
  • Verksamhet/Titelöverste
  • Könman
  • Nationalitet/ Levnadsårsvensk, Född 1712, Död 1788
BiografiSlottsbyggmästare, överdirektör för dockbyggnaden i Karlskrona, överste, adlad 1776.

Avbildad på NMGrh 2032.
Föremål
    •  
    • Resultat 39