• NameOtte Sköld
  • Activity/Titleöverintendent
  • Sexmale
  • Nationality/DatesSwedish, born 1894-07-14, dead 1958-11-07
Biography[2002-04-10] Bildkonstnär, professor i målning vid Konsthögskolan 1932-42, dess direktör 1941-50, överintendent och chef för Nationalmuseum från 1950. Sköld var 1914-19 bosatt i Köpenhamn där han influerades av kubismen och futurismen. Åren 1919-28 bodde han i Paris och blev företrädare för den nya sakligheten, bl.a. i figurmyllrande interiörer, utsikter över parisiska hustak och helfigursporträtt. Efter hemkomsten till Sverige öppnade han en konstskola som han drev till 1950. Sköld utförde flera monumentaluppdrag, bl.a. fresken Folkvisan i Göteborgs konserthus (1937) och mosaiken Den goda jorden i Hoppets kapell på Skogskyrkogården i Stockholm (1938). Han var även verksam som scenograf. Hans viktigaste insats som museiman var skapandet av Moderna museet. Farbror till Bo Sköld. Källa: NE [EHG]
Work
    •  
    • of 37