• NamnGösta Kriland
 • Verksamhet/Titelmålare, författare, tecknare, grafiker, illustratör
 • Könman
 • Namnvarianterfullständigt namn: Gösta Axel Kriland
  tidigare namn: Gösta Andersson
 • Nationalitet/ Levnadsårsvensk, Född 1917-06-13, Död 1989-12-11
 • PlatserFödelseort: Valbo, Sverige
  Dödsort: Stockholm, Sverige
BiografiFöräldrar tjänstemannen Axel Andersson och Emma Roos. Gift 1944 med konstnärinnan Gudrun Åhlberg och 1950 med författarinnan Christel Hedström. Började 1926 på Högre konstindustri skolan i Stockholm och utbildade sig till teckningslärare. Reste runt efter examen 1945 i England, Frankrike, Holland och Tjeckoslovakien. Vid sidan av sitt måleri som var av den tidiga surrealistiska typen nära anslutet till Miros linje, ägnade Krilander sig åt bokkonst och illustrationsuppdrag. Blev 1948 medlem i Imaginisterna. Var styrelseledamot i den 1955 bildade Föreningen Svenska tecknare. Krilands måleri präglas av markerande konturer och kraftiga, klara och enhetliga färger. Måleriet saknar i allmänhet figurer men har ofta en organisk karaktär. Som illustratör använder Krilander sig av en klar och tydlig förbindelse med texten. Signaturer: Kri och Kriland.
Föremål
  •  
  • Resultat 26