• NamnStig Ancker
  • Verksamhet/Titelarkitekt
  • Könman
  • Nationalitet/ Levnadsårsvensk, Född 1908, Död 1992
Föremål