• NamnJacob Eiler Bang
  • Könman
  • Nationalitet/ Levnadsårdansk, Född 1899, Död 1965
Biografi[NE] dansk arkitekt och glasformgivare, anställd vid Holmegaards Glasværk 1925-41 och vid Kastrup Glasværk 1957-65.

B. förnyade i funktionalistisk anda den danska glaskonsten, inte minst hushållsglaset, från början under starkt inflytande av svensk produktion, främst Gates och Halds glas för Sandvik. Far till Michael B.
Föremål