• NamnRune Zernell
  • Verksamhet/Titelingenjör
  • Könman
  • Nationalitet/ Levnadsårsvensk, Född 1921
Biografi[2002-06-17] Industridesigner och ingenjör. Zernell var konstruktör vid AB Volvo 1949-56 och chef för designavdelningen vid Atlas Copco AB 1956-82. Zernell, som tog aktiv del i bildandet av Föreningen Svenska Industridesigner (SID) 1957, ses som banbrytare för ergonomisk industridesign i Sverige. Källa: NE [EHG]
Föremål
    •  
    • Resultat 54