• NamnGutte Eriksen
  • Könkvinna
  • Nationalitet/ Levnadsårdansk, Född 1918
Biografi[2002-06-13] Dansk keramiker. Hon arbetade från början av 1940-talet huvudsakligen i egen verkstad, från 1953 i Hundested. Hon har genom studieresor och praktikperioder inspirerats av japanskt, brittiskt (Bernard Leach) och traditionellt franskt stengods och skapat krukor, kannor och fat i lergods och stengods, i kraftfulla former med tjocka, poriga, ofta rinnande glasyrer, i en närmast klassisk krukmakartadition. Som lärare vid Det Jyske Kunstakademi 1968-78 har hon präglat en hel generation danska keramiker. Källa: NE [JML]
Föremål