• NamnGunnar Asplund
  • Verksamhet/Titelarkitekt
  • Könman
  • Nationalitet/ Levnadsårsvensk, Född 1885, Död 1940
BiografiGunnar Asplund
Föremål