• NamnFöreningen för boghandvaerk, Köpenhamn, Danmark
Föremål