• NameFöreningen för boghandvaerk, Köpenhamn, Danmark
Work