• NamnHagströmer Biblioteket, Stockholm, Sverige
Föremål