• NamnJ.P. Nyströms Piano- och Orgelfabrik, Karlstad, Sverige
Föremål