• NameCarl Hård
  • Activity/Titlegördelmakare
  • Sexmale
  • Variant namesCarl Hård
  • Nationality/DatesSwedish, second quarter of 1700s, master 1727
  • PlacesPlace of birth: Stockholm, Sweden
BiographyCarl Hård erhöll burskap 1733 och blev senare ålderman i gördelmakarämbetet. Nationalmuseums fat (inv.nr NMK CXV 1566), från 1727 är Carl Hårds mästerstycke, det äldsta kända inom gördelmakarämbetet.

Gördelmakare tillverkade metallarbeten, som beslag till möbler, kistor och åkdon, spännen till skor, söljor, kedjor, knappar, skedar, skålar, knivar och värjfästen. Dessa kunde gjutas eller, vanligare, utföras i mässingsplåt som drevs, ciselerades, försilvrades eller förgylldes.
Work