• NamnBörtzells tryckeri, Stockholm, Sverige
Föremål