• NamnVogel & Dienstbach Photografiska Atelier, Göteborg, Sverige
  • Nationalitet/ Levnadsårgrundat år 1861, upphört år 1876
Föremål