• NamnSaxon & Lindströms förlags AB, Stockholm, Sverige
Föremål