• NamnRuin förlag AB, Stockholm, Sverige
  • Nationalitet/ Levnadsårgrundat år 2003
BiografiRuin är ett bokförlag, för tillfället beläget i Stockholm men med säte i Uppsala. Det bildades som en fristående fortsättning på tidskriften Ruin som utgavs 1998-2000 och som återupptogs - i förlagets regi - 2004.
Grundare av förlaget och tidskriften är Harald Hultqvist, Jon Smedsaas, Carl Ehrenkrona, Nils Håkanson och Staffan Vahlquist.
Verksamheten bedrivs som aktiebolag med ett stort antal delägare.
Föremål