• NamnEdgar Lund förlag, Stockholm, Sverige
Föremål