• NamnFolket i Bilds förlag, Stockholm, Sverige
Föremål