• NamnGotlands läns hemslöjdsförening, Visby, Sverige
Föremål