• NamnBo Eriksson
  • Verksamhet/Titelmålare
  • Könman
  • Nationalitet/ Levnadsårsvensk, Verksam under andra hälften av 1900-talet
Föremål