• NamnLAGOMBRA/ Anders Jakobsen
  • Verksamhet/Titelformgivare
  • Könman
  • Namnvarianternamnvariant: LAGOMBRA
    egentligt namn: Anders Jacobsen
  • Nationalitet/ Levnadsårsvensk, Född 1972
BiografiAnders Jakobsen arbetar under namnet "Lagombra". Han kallar sig "radikalslöjdare" och har sedan 2003 abetat med att designa om andras design, främst produkter från Ikea. Ljuskronan är en kritik av konsumtionssamhället och dess överproduktion av "onödiga" varor. Den diskuterar även upphovsrätt - får man designa om andras design och förbättra/försämra den?
2008 startade han HIR, Hede Institute of Radicalsloyd, i Härjedalen, där han utforskar en ickeakademisk metod för formgivning och slipper förhålla sig till andras gränser för vad som anses vara korrekt.
Föremål