• NamnJohann Gottfried Rosenberg
  • Verksamhet/Titelarkitekt
  • Könman
  • Nationalitet/ Levnadsårdansk, Född ca 1709, Död 1776
Föremål