• NamnDomenico Lucchi
  • Verksamhet/Titelarkitekt
  • Könman
  • Nationalitet/ Levnadsåritaliensk, Verksam under sista fjärdedelen av 1700-talet
BiografiDomenico Lucchi finns ej nämnd i tillgänglig referens eller litteratur
Föremål