• NamnJ. Dijckman
  • Nationalitet/ Levnadsårsvensk, Verksam 1660-talet
Föremål