• NamnHendrick Avercamp
  • Könman
  • Namnvarianteralternativt namn: Hendrick van Avercamp
  • Nationalitet/ Levnadsårholländsk, Född 1585, Död 1634
Biografi[2002-05-16] Nederländsk målare. Avercamps stil är realistisk och motiven hittade han i sin omgivning. Han inspirerades av bland andra Pieter Bruegel d.ä. och Gillis van Coninxloo och målade framför allt vinterlandskap med många figurer i luftig ljus- och färgsättning. Hans små målningar "avdelas" ofta av horisonten och framhäver såväl den atmosfäriska bakgrunden som den detaljerade förgrunden. Källa: NE [JML]
Föremål