• NamnSkogsägarnas Riksförbund, Stockholm, Sverige
Föremål