• NamnPer Börjesson
  • Könman
  • Nationalitet/ Levnadsårsvensk, Född 1952
Biografi[2002-02-01]
Arbetade på Roland Lindhé Design AB. Källa: Nämndbilaga. [JML]
Föremål