• NameJacques Beys
  • Sexmale
  • Nationality/DatesFrench, active during andra hälften av 1700-talet
Biography[2002-01-29]
Gustav III köpte flera verk av Beys under sin vistelse i Neapel 1784, bland annat en oljemålning, den enda av Beys som är känd idag. Enligt C.F. Fredenheim hade Beys redan bott i Italien en längre tid när han mötte honom 1788. Ett år tidigare hade fresker upptäckts i Pompeji och Fredenheim gav nu Beys en beställning på avbildningar av dessa, sanktionerat av Gustav III. Fredenheim och Beys reste sedan tillsammans och den senare dokumenterade det som Fredenheim ansåg intressant, vilket även innefattade möten med prominenta personer. Källa: Nationalmuseum Bulletin 13:2 1989. [JML]
Work