• NamnSigbjørn Obstfelder
  • Verksamhet/Titelförfattare
  • Könman
  • Nationalitet/ Levnadsårnorsk, Född 1866, Död 1900
Biografi[2001-11-29]
Med sin enda diktsamling, Digte (1893), skrev han in sig som en av de mest betydelsefulla lyrikerna i sekelskiftets skandinaviska diktning. Hans texter kretsar kring ensamhet, ångest och känslan av att vara en främmande gäst i tillvaron ("Jeg er vist kommet paa en feil klode"). "Digte" med sitt rytmisk-musikaliska språk är den första diktsamling i Skandinavien som domineras av fri vers. Källa: NE. [jml]
Föremål