• NamnSveriges Ornitologiska Förening, Sverige
Föremål