• NamnDe Blindas Förenings blindskriftstryckeri, Sverige
Föremål