• NamnFrenckellska tryckeriet, Helsingfors, Finland
Föremål