• NamnJan Lundberg
  • Könman
  • Nationalitet/ Levnadsårsvensk, Född 1943
Biografi[2001-11-14, enl reg kort] Jan Lundberg, svensk född 1943. RMR
Föremål