• NamnElin Roumelitis
  • Nationalitet/ Levnadsårsvensk, Född 1980
Biografi[2001-10-26, enl reg kort] Elin Roumelitis, svensk född 1980 [RMR]
Föremål