• NameMandelgren Nils Månsson
  • Activity/Titlefornforskare
  • Sexmale
  • Nationality/DatesSwedish, born 1813, dead 1899
Biography[2001-09-10] Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899,konstnär, slöjdlärare och fornforskare, född och uppvuxen i Ingelsträde by i n.v. Skåne och utbildad vid konstakademierna i Stockholm och Köpenhamn. M. företog från 1846 omfattande studieresor i Sverige (och utlandet), under vilka han avbildade såväl kyrkor och fornlämningar (Monuments scandinaves du moyen-âge, 1-5, 1855-62) som den materiella kulturen i vidare mening (Samlingar till svenska konst- och odlingshistorien, 1-2, 1866-68; Atlas till Sveriges odlingshistoria, 1-4, 1877-84). Till stöd för slöjdens bevarande inrättade han 1844 en slöjdskola (nuv. Konstfackskolan) och året därpå en slöjdförening (nuv. Svensk Form). M. donerade 1881 sin väldiga samling av bilder (skisser, akvareller, grafik och foton) med tillhörande textmaterial till Lunds universitet. Information hämtad från NE (Sv P-T)
Work